Formuláře

Přihláška do kurzu

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek

Přihlášku a posudek vyplňte. Před návštěvou autoškoly je třeba potvrzení od praktického lékaře.